Bekijk hier alle nieuwsberichten

Gewijzigde openingstijden

Dinsdag 16 Mei 2017

Op donderdag 25 mei 2017 en op maandag 5 juni 2017 zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaart en Pinksteren. 

De rest van de week zijn wij van 08:00 t/m 17:00 geopend en staat de koffie voor u klaar!

 

Vestiging Dokkum vanaf heden gesloten

Dinsdag 4 April 2017

 Geachte Quick bezoeker,

 

Helaas moeten wij mededelen dat onze vestiging in Dokkum, definitief gesloten is.

 

Toch is er geen reden tot treuren, wij hebben namelijk nog steeds vestigingen in: Leeuwarden, Heerenveen en Harlingen. U kunt ons ook nog steeds bereiken op: 088 – 0233 833.

 

Hiermee hopen wij u voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

 

Met vriendelijke groeten en oant sjen,

 

Het Quick Uitzendburo team.

Quick Uitzendburo hoofdsponsor IJCCL...

Donderdag 3 November 2016

Met ingang van Seizoen 2016 - 2017 zal Capitals Leeuwarden-1 uitkomen in de eerste divisie van de Nederlandse Ijshockeybond.

http://capitalsleeuwarden.nl/

 

 

 

Facebook winactie voorwaarden

Vrijdag 1 April 2016

 

Like onze Facebookpagina, like het bericht van de winactie en win een volledig VCA Basis cursus + examen ter waarde van €150,-

De winnaar wordt bekend gemaakt op de dag dat de 1000 likes op de pagina behaald zijn. 

 

 

 

Algemene voorwaarden winactie

 

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op winacties op de Facebook pagina van Quick Uitzendburo. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

 

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De winnaar zullen via Facebook worden gecontacteerd door Quick Uitzendburo om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen.

3 – De winactie loopt vanaf 01-04-2016 tot wanneer de 1000 likes op de Facebook pagina behaald zijn. De winnaar wordt op de dag van 1000 likes op de Facebook pagina van Quick Uitzendburo bekend gemaakt. 

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

6 – De prijs voor de winnaar (1 volledig VCA Basis cursus en examen) is datum- en tijdsgebonden, kan niet ingewisseld worden voor contant geld en niet geruild worden voor een andere cursus.

7 – Quick Uitzendburo kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen..

8 – Bij afgelasting kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

9 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Quick Uitzendburo mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

10 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. 

11 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Quick Uitzendburo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

12 – Quick Uitzendburo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

13 –Quick Uitzendburo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.

14 – Quick Uitzendburo is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

15 – Quick Uitzendburo is gerechtigd ten allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Quick Uitzendburo daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Quick Uitzendburo op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

16 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan

17 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u mailen naar directie@quickuitzendburo.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Quick Uitzendburo zal zo spoedig mogelijk reageren.

18 – Deze winactie is in samenwerking met Carrière Center, het opleidingsinstituut die de cursus beschikbaar stelt voor de winnaar. De bovenstaande privacy voorwaarden gelden ook voor Carrière Center.

Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is ook op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

 

De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook, maar aan Quick Uitzendburo.